مهد کودک و آمادگی نمونه بهاران ساری

مدیریت : خانم مهرنوش میرراسخیان

مهد کودک نمونه

طی ارزیابی کشوری به عمل  آمده  از  مهد های  کودک

  در چند سال متوالی تا کنون مهد کودک و آمادگی بهاران

  همواره  جزو  بهترین  مهد های  کودک  با  بالا ترین  رتبه

  سه ستاره  شناخته  شده است و با ارائه خدمات متنوع

  به  کودکان  دلبندتان  و  همچنین جلسات ویژه آموزشی

  جهت اولیای محترم با نگهداری از کودکان عزیز  با بهترین

  روشهای  نوین  و  مورد  تایید سازمان محترم بهزیستی

  همواره درارتقای تعلیم و تربیت و سلامت خانواده  کوشا

  می باشد و جهت ارتقای تعامل اولیا و مربیان از سامانه

  الکترونیک خود بهره می برد.