مهد کودک و آمادگی نمونه بهاران ساری

مدیریت : خانم مهرنوش میرراسخیان

لالایی مادران ملل

نوزادان

نوزادان از همان بدو تولد براى ارتباط گیری با دنیای پیرامون خود آماده هستند

تمام حواس پنجگانه آن ها آماده است تا بتوانند دنیا را کشف کنند. هر ارتباط با نوزاد هزاران واکنش فیزیکی و شیمیایی را موجب می شود و میلیاردها سلول مغزی نوزاد فعال می شود

برای نوزادان هیچ چیز بهتر از دیدن و شنیدن والدین خود نیست

در ادامه به چند نمونه از لالایی مادران به گویش های گوناگون گوش می دهیم

لالایی مادران ارمنستانی

( لالایی مادران افغانی ( فارسی – با صدای خانم زنگنه 

لالایی مادران پاکستانی

 

لالایی مادران هندی

لالایی مادران فرانسوی

 

لالایی مادران ژاپنی

.