مهد کودک و آمادگی نمونه بهاران ساری

مدیریت : خانم مهرنوش میرراسخیان

شبکه دوستداران کودک ساری

شبکه دوستداران کودک ساری

شکل گیری شبکه دوستدار کودک درساری

با همت خانم مهرنوش میرراسخیان و گروه کتابخوانی مادران مهدکودک بهاران

ملاقات خانم میرراسخیان با وزیر محترم کار و امور اجتماعی

وزیررفاه درپی جلسه با نمایندگان مدیران مهدهای کودک ازمعاونت اجتماعی بهزیستی خواستار یک نشست خبری در خصوص  معرفی خدمات عالیه مهدهای کودک به عنوان امن ترین خانه کودکان صفر تا ۶ سال در کشور شد

وزیر رفاه،ارائه پیش نویس آیین نامه پیشنهادی  مشترک بهزیستی و آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مهدهای کودک  را در دستور کار مسئولین ذی ربط وزارت رفاه و بهزیستی قرار دادند

 حضور محترم معاون وزیر رفاه  و رییس بهزیستی کشور

طراحی و  برنامه ریزی واموزش کلیه مدیران ومربیان مهدهای کودک

با مدیریت و مسئولیت سرکار خانم میرراسخیان

نشست نمایندگان تشکل های مردم نهاد

نشست نمایندگان تشکل ها مردم نهاد با حضور معاون رئیس جمهور خانم ابتکار و استاندار مازندران و مدیران استان در امور زنان و خانواده برگزار گردید. در این نشست مسئول روابط عمومی شبکه تشکلهای محیط زبست و منابع طبیعی مازندران به مشکلات پسماند و معضلات محیط زیستی در مازندران و عواقب آن بر خانواده و سلامت و برجسته کردن انتقال آب دریای خزر اشاره و در حضور استاندار و مدیران تشکلها اعتراض و مخالفت خود را نسبت به انتقال آب دریای خرز و نیاز به همکاری تمام شهروندان مازندران در این خصوص تاکید گردید. همچنین در اعتراض به کشتار پرندگان ، ساماندهی پسماند تاکید گردید

از مباحث عنوان شده مهم دیگر مخالفت ترویج خشونت و به بالابردن سلامت خانواده های مازندرانی اشاره گردید.از گزارشهای ارائه شده در این نشست می توان به گزارش تشکلهایی که در (( امور بانوان کارآفرین )) و حمایت و ساماندهی از (( کودکان کار )) اشاره نمود. از حضور تشکلهایی مانند (( دوستدار کودک )) و (( مدرسه طبیعت کودک در مازندران )) و پرداختن به آموزش و شادی و سلامت کودکان و زنان می توان نام برد

خانم میرراسخیان به عنوان مسئول کانون و فعال در حوزه کودک در این جلسه شکل گیری (( شبکه دوستدار کودک )) را اعلام نموده و سپس به دعوت دفتر امور زنان استانداری در جلسه ای با حضور خانم ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده حضور به هم رساندند

پایان گزارش نشست