مهد کودک و آمادگی نمونه بهاران ساری

مدیریت : خانم مهرنوش میرراسخیان

تماس با مهد بهاران

011-33250765   : شماره تلفن

  011-33254783 : شماره فکس

 

: نشانی

استان مازندران ، ساری ، خیابان مهدیه یا  بیست متری دوم

بعد از مهدیه ساری ، مهد کودک و پیش دبستانی بهاران

 

مدیر مسئول : خانم مهرنوش میر راسخیان